Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Wniosek o uprzednie konsultacje

 1. Formularz wniosku o uprzednie konsultacje

W celu ułatwienia wypełnienia przez administratora obowiązku uprzednich konsultacji Prezes UODO przygotował elektroniczny formularz wniosku o uprzednie konsultacje. Aby skorzystać z tego formularza niezbędne jest posiadanie konta oraz profilu zaufanego na platformie ePUAP, które można założyć poprzez stronę www.epuap.gov.pl lub konta na platformie ePK (więcej o ePK można przeczytać na www.biznes.gov.pl)

 1. Jakie informacje musi zawierać wniosek o uprzednie konsultacje?
 1. Wniosek o uprzednie konsultacje powinien spełniać wymogi określone w art. 63 kodeksu postępowania administracyjnego, w szczególności powinien zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie, a także powinien być podpisany przez wnoszącego. Ponadto wniosek wniesiony w formie dokumentu elektronicznego powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (art. 63 § 3a pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).
 2. We wniosku o uprzednie konsultacje należy podać co najmniej następujące informacje (art. 36 ust. 3 RODO):
 • odpowiednie obowiązki administratora, współadministratorów oraz podmiotów przetwarzających uczestniczących w przetwarzaniu, w szczególności w przypadku przetwarzania w ramach grupy przedsiębiorstw;
 • cele i sposoby zamierzonego przetwarzania;
 • środki i zabezpieczenia mające chronić prawa i wolności osób, których dane dotyczą, zgodnie z RODO;
 • dane kontaktowe inspektora ochrony danych, jeśli został wyznaczony;
 • ocenę skutków dla ochrony danych;
 • wszelkie inne informacje, których żąda organ nadzorczy. 
 1. Co należy załączyć do wniosku o uprzednie konsultacje?

Do wniosku o uprzednie konsultacje należy załączyć pełną ocenę skutków dla ochrony danych dotyczącą przetwarzania, którego dotyczy wniosek (art. 36 ust. 3 lit. e RODO).

Ponadto, jeżeli wniosek podpisuje pełnomocnik należy załączyć oryginał bądź urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (art. 33 § 3 i § 3a pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego) oraz dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej, Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

 

2018-05-23 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy z Administratorami Danych
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2018-05-23
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-23 08:05:03
Ostatnio modyfikował: Karolina Jastalska 2021-09-21 14:28:25

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację: Monika Krasińska 2021-09-21
Wprowadził‚ informację: Karolina Jastalska 2021-09-21 14:25:31