Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Wykaz rodzajów operacji wymagających oceny skutków

Pierwszy wykaz rodzajów operacji przetwarzania wymagających oceny skutków opublikowany w MP

24 sierpnia 2018 r. w Monitorze Polskim został ogłoszony Komunikat Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony.

Zgodnie z art. 35 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  organ nadzorczy ustanawia i podaje do publicznej wiadomości wykaz rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych. Ogłoszony wykaz zawiera 9 kategorii rodzajów przetwarzania, dla których obowiązkowe będzie dokonanie oceny skutków dla ochrony danych wraz z przykładami operacji, w których może wystąpić wysokie ryzyko naruszenia i przykładami potencjalnych obszarów obejmujących te operacje. 

Wykaz ten nie obejmuje czynności przetwarzania związanych z oferowaniem towarów lub usług osobom, których dane dotyczą, lub z monitorowaniem ich zachowania w kilku państwach członkowskich lub mogące znacznie wpłynąć na swobodny przepływ danych osobowych w Unii. Wykaz ten zostanie ogłoszony w komunikacie po wydaniu opinii przez Europejską Radę Ochrony Danych.

Podstawą ogłoszenia Komunikatu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest art. 54 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 172 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Wykaz stanowi załącznik do Komunikatu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych http://monitorpolski.gov.pl/MP/2018/827/

 

Wykaz ten został zmieniony, obowiązuje teraz "Zmieniony wykaz rodzajów operacji wymagających oceny skutków". Znajduje się on pod linikem https://uodo.gov.pl/424 

 
2018-05-22 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy z Administratorami Danych
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2018-05-22
Wprowadził‚ informację: Michał Mazur 2018-05-22 14:05:43
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2019-12-12 10:06:05